Kontakt z Nami

Stowarzyszenie „Wołów Biega”
ul. W.Sikorskiego 6, 56-100 Wołów
KRS:0000535257, NIP:9880294629, REGON:360-325-097
Konto: BGŻ PNB Paribas 72 1600 1462 1839 8071 4000 0001

e-mail : wolowbiega@gmail.com

Zarząd :
Prezes – Ewa Godlewska, Wiceprezes – Grzegorz Wasiłek , Skarbnik – Dorota Przytocka, Sekretarz – Tomasz Lechki,Członek Zarządu – Izabela Florek-Żygadło, Członek Zarządu – Artur Zimnicki. Komisja Rewizyjna: Stefan Giziński, Zbigniew Posacki , Marcin Szyndlar