Bez kategorii

Walne Zebranie 25.05.2019 r., o godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Wołów Biega na Walne Zebranie, które odbędzie się 25.05.2019 r., o godz. 18.00, na terenie rekreacyjnym za Salą Sportową OSiRu, przy ul. Trzebnickiej 6. Głównym tematem zebrania będzie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018. Po Walnym Zebraniu odbędzie się ognisko. Prosimy o obecność wszystkich członków stowarzyszenia!