Bez kategorii

WAŻNE!!! 18.05.2018 walne zebranie członków Wołów Biega.

Dnia 18.05.2018 o godzinie 18:30 w salce na Hali OSiR ul. Panieńska 4,

  1. Nowy Statut WB 
  2. Omówienie spraw bieżących.

Prosimy o obecność wszystkich członków stowarzyszenia!!!!🙂

Zarząd